Statuts de l’association

Samenstelling van het vermogen van de SFB:

De SFB is schuldenvrij. Haar vermogen bestaat uitsluitend uit liquide middelen en beleggingen die zijn ondergebracht bij de ABN AMRO-bank.

Op 1 januari 2016 was de stand van deze liquide middelen en beleggingen als volgt:

KLANTGEGEVENS BELEGGEN FONDSAVIES   
34.592,96 euros
Ondernemersrekening  1.852,97 euros
ZAKELIJK FLEXIBEL DEPOSITO 32.458,92euros
ZAKELIJK KWARTAAL DEPOSITO 78.692,20 euros

 

Société Française de Bienfaisance aux Pays-Bas:

Wij bestaan sinds 8 mei 1883 als vereniging en zijn sinds 2014 erkend als algemeen nut beogende instelling.

We staan ingeschreven bij de Amsterdamse Kamer van Koophandel onder nummer V40532188.
Bankrekening: ABN AMRO, IBAN NL44 ABNA 0640725120