Nuttige links in het Nederlands

Sociale Verzekeringsbank : Kinderbijslag, ouderdomspensioenen, nabestaandenuitkeringen
http://www.svb.nl/int/nl/index.jsp

Sociaal raadslieden : Sociaal raadslieden zijn juristen die als vrijwilliger werken en de burgers helpen bij administratieve en/of juridische aangelegenheden.

U kunt de sociaal raadslieden vragen stellen over het recht op toeslagen en uitkeringen, over consumentenrechten, over huisvesting, enz. Deze juristen kunnen u helpen bij het invullen van formulieren en bezwaarschriften tegen beschikkingen van een overheidsorgaan. Ze kunnen ook contact opnemen met een overheidsorgaan als er geen schot zit in uw zaak of als u een verzoek of beschikking van dat orgaan niet begrijpt. U kunt op de site zoeken naar sociaal raadslieden bij u in de buurt : http://www.mogroep.nl/thema/sociaal-raadsliedenwerk-srw .

WMO:Bijstand in natura voor gehandicapten (huishoudelijke hulp, rolstoelen,…..)

http://www.minvws.nl/dossiers/wmo/default.asp

Juridisch loket: juridisch advies
http://www.juridischloket.nl/Pages/default.aspx

Postbus 51: Informatie over uitkeringen en toeslagen
http://www.rijksoverheid.nl/themas/subsidies-uitkeringen-en-toeslagen

WSNP : Informatie over schuldsanering
http://www.wsnp.rvr.org

Toeslagen : Huurtoeslag, zorgtoeslag en andere bijdragen
http://www.toeslagen.nl

UWV Werkbedrijf (voorheen CWI): Hulp aan werkzoekenden
https://www.werk.nl/werk_nl/werknemer/

NHG: Deze site geeft in meerdere talen informatie over de te nemen stappen als men problemen ondervindt bij het aflossen van een hypotheek: http://www.nhg.nl/