Het Uitvoerend Comité

Het Uitvoerend Comité van de SFB bestaat uit ten minste drie leden die worden gekozen door de Algemene Vergadering

 • Voorzitter:
  Chantal Ostwinkel-Krasnopolski
 • Penningmeester:
  Gilles Premel-Cabic
 • Secretaire:
  Marie-Josée van der Waal

Leden van het bestuur

 • Françoise Millo
 • Marie-Christine Boer-Nigon
 • Brigitte Steppé-Chevance
 • Laurence Leenstra

Ereleden:

 • Monsieur l ’Ambassadeur de France aux Pays-Bas
 • Madame le Consul Général de France à Amsterdam

Contactgegevens van de Société Française de bienfaisance:

Correspondentieadres: Postbus 91564, 2509ED, ‘S-GRAVENHAGE
Courriel : societefrancaisedebienfaisance [ at ] gmail.com
KvK nummer 40532188
RSIN : 815789014


Consulaat-Generaal van Frankrijk te Amsterdam

Correspondentieadres : Postbus 20018 – 1000 HA Amsterdam
Bezoekadres: Vijzelgracht 2 – 1017 HR Amsterdam
Telefoonnummer: 00 31 (0)20 530 69 69
Faxnummer: 00 31 (0)20 530 69 88
E-mail: cad.amsterdam-fslt[ at ]diplomatie.gouv.fr
Site : http://www.consulfrance-amsterdam.org

De afdeling maatschappelijk werk van het Consulaat-Generaal van Frankrijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur en ontvangt op afspraak.

Sociale bijstand, hulp aan Fransen in het ziekenhuis, studiebeurzen, hulp aan Fransen die in moeilijkheden verkeren en aan gedetineerden:
Carole Liedorp, Emmanuelle Ornon.